Data correctness

I confirm the correctness of the data contained in the application form. I declare that I have read the PUM’s Senate Ordinances regarding the recruitment  at PUM and I do  agree with the provisions specified in.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w formularzu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Uchwałami Senatu PUM dotyczącymi rekrutacji na studia w PUM i zgadzam się z ich postanowieniami.